باربری

باربری پایانه

باربری پایانه اگر به دنبال یک باربری پایانه در تهران ( باربری پایانه تهران) و یا باربری پایانه

باربری پایانه

باربری پایانه

باربری پایانه

اگر به دنبال یک باربری پایانه در تهران ( باربری پایانه تهران) و یا باربری پایانه نسیم شهر هستید ، که هم قابل اطمینان باشد و هم کالا و بار شما را در سریع ترین و ایمن ترین حالت حمل نماید ، ما را انتخاب کنید.

با انتخاب باربری پازوکی در امور حمل و نقل خود بهترین حمل و نقل و ایمن ترین باربری پایانه تهران و همچنین نسیم شهر را و کرج را برای خود به ارمغان بیاورید.

.

باربری پایانه تهران ،پایانه اکبرآباد ( نسیم شهر )

باربری پایانه نسیم شهر , باربری پایانه اکبر آباد در مراکز باربری پازوکی بسیار فعال است.

اگر شما به دنبال لیست باربری های مجاز تهران می باشید ، که امکان صادر نمودن بارنامه را هم داشته باشد.

همچنین مجوز حمل و نقل کالا و محموله های بین شهری را دارا است.

 

همه ای این باربری های در پایانه اکبر آباد دارای غرفه و واحد مستقل به خود می باشند.

باربری های پایانه اکبرآباد و باربری پایانه نسیم شهر و تهران جزء اساسی ترین پایانه باربری تهران  محسوب می شوند.

.

شماره باربری پایانه

.

612 53 53 0912

2500 183 0912

11 06 566 0919

34 59 29 55 – 021

35 59 29 55 – 021

شایان ذکر است که باربری پازوکی علاوه بر دایر نمودن دفتر مرکزی در تهران و باربری پایانه در تهران در استان البرز و کرج و نسیم شهر هم دفتر و پایانه باربری دایر نموده است.

 

که به منظور ارتباط با کارشناس حمل و نقل کالا در پایانه کرج می توانید با آقای منصور شیرازی تبار تماس حاصل فرمایید.

 

باربری پایانه

باربری

همه ما می دانیم که حمل بار و کالا مخصوصا حمل بارهای ترافیکی و محموله های سنگین و فوق سنگین از باربری پایانه تا به مقصد و به منظور ایمن تر بودن حمل و نقل باید قوانینی در زمینه حمل بار رعایت شود .

در ادامه مقاله به منظور آشنایی بیشتر در این زمینه قوانین و مقرارتی را بررسی می نماییم.

 

با ما همراه باشید…

 

مقررات حمل و باربری کالا : ارتفاع

 

ماده ی 30


شرکت های باربری ترافیکی، وظیفه دارند تا مسیر حمل محموله ی ترافیکی را، به درستی و به صورت دقیق تعیین نمایند.

همه ای محدودیت های ارتفاع ، در طول مسیر باربری از پایانه ، که دارای ارتفاع مجاز پایین تر از ارتفاع وسیله ی نقلیه و کالا باشند.

 

همچنین در پروانه ی عبور بارها ، ذکر و ضرورت عبور از کنارگذر هم باید قید شود.

عدم وجود کنارگذر یا عدم امکان احداث آنان، ازسایر مسیرهای جایگزین به کار گرفته شود.

 

تبصره : قسمتی از محدودیت های ارتفاع، مانند تونل ها، پل های مرتبط  تقاطع های غیر هم سطح، و تقاطع های راه آهن مثل گذرگاه ها ، که در سایت اینترنتی سازمان حمل ونقل و پایانه های باربری کشور، موجود است.

و همچنین به روزرسانی گردیده است یا از راه سازمان های حمل ونقل و پایانه های استان ها اعلام می گردد ، در دسترس می باشند.

 

همچنین به منظور بخشی دیگر از محدودیت های ارتفاع، همانند لوله های آب رسانی، پل های عابر پیاده، یا محدودیت های ارتفاعی که در محدوده ی شهری قرار داده می شوند.

 

در سایت پایانه باربری تهران موجود می باشد ، واحد های باربر بارهای ترافیکی، وظیفه دارند :

که تا قبل از اقدام  نمودن به تعیین کردن راه حمل بار و یا صادر شدن پروانه ی عبور ، نسبت به بررسی جامع و درست مسیر حمل، اقدام کنند.

 

باربری پایانه تهران

باربری پایانه تهران

ماده ی 31


اگر چه ارتفاع ماشین و خودرو  محموله، بیش از شش متر است.

مراکز حمل ونقل ترافیکی، وظیفه دارند تا در طول مسیر حمل و نقل ، مراتب را به ادارات برق منطقه ای اطلاع رسانی نمایند.

و سپس با موافق بودن انها ، نسبت به ادامه ی مسیر ، یا درصورتلازم بودن برق قطع کنند که بدون هیچ ضرر و آسیبی کالا حمل گردد.

 

 

ماده ی 32


اگر  که محدودیت های ارتفاع (پایین تر از ارتفاع تمام خودرو حمل بار و محموله ) مربوط به تونل ها است.

مراکز حمل و نقل بارهای ترافیکی ترافیکی، وظیفه دارند  تا حداقل سه روز قبل از زمان عبور از کنارگذر تونل را، به اطلاع اداره ی راه و ترابری آن محدوده قرار دهند.

 

در هنگام زمان اعلام شده نماینده ی شرکت باربری بارهای ترافیکی در آنجا حضور داشته باشد.

که  بر نحوه ای عبور خودرو باربری از کنارگذر تونل، نظارت دقیق و درست داشته باشد

 

تبصره : رعایت نمودن مفاد تبصره ی سه از ماده ی چهارده که در مقالات قبل به آنها اشاره شد.

در اجرای این ماده، در مورد عبور از کنارگذر تونل ها هم بسیار مهم و اساسی می باشد.

 

باربری پایانه تهران

باربری پایانه تهران

ماده ی 33


اگر که ارتفاع خودرو  و محموله، زیادتر از ارتفاع مجاز غیرقابل عبور ، در گذرگاه های راه آهن است.

 

در نتیجه واحدهای و مراکز حمل ونقل ترافیکی، وظیفه دارند  :

که حداقل سه روز قبل از زمان عبور بارهای ترافکی ، از روی ریل مجاور گذرگاه، مراتب را به شرکت راه آهن منطقه مربوطه اطلاع دهند.

و بعداز آن با هماهنگی نمایندگی شرکت راه آهن منطقه مربوطه ، از روی ریل مجاور گذرگاه، عبور کنند.

 

تبصره: رعایت نمودن مفاد تبصره ی سه از ماده ی چهارده ، با در نظرداشتن شرکت راه آهن منطقه مربوطه ، به جای اداره ی راه و ترابری، در اجرای این ماده هم بسیار اساسی و مهم است.

 

ماده ی 34


احداث نمودن کنارگذر در مورد تونل ها و گذرگاه های راه آهن دارای محدودیت ارتفاع هم ، شامل ماده ی هفده این دستورالعمل، و تبصره ی است.

 

ماده ی 35


اگر که محموله، به علت داشتن ارتفاع پایین تر از حد مجاز روی همدیگر قرار بگیرند

ارتفاع همه ای  آن، تحت هیچ شرایطی، به هیچ عنوان نمی بایست از چهار و نیم متر بیشتر باشد.

 

باربری پایانه آزادی

باربری پایانه آزادی

 

مقررات حمل و نقل : عرض

ماده ی 36


مقدار عرض محموله ی ترافیکی، بعد از بارگیری ، می بایست به شیوه مناسب، اندازه گیری و سنجیده شود.

همچنین باید بالاترین عرض در مورد بارهای ترافیکی که دارای عرض هم اندازه باشد در طول وسیله ی نقلیه نیستند، به عنوان عرض، مد نظر قرار داده شود.

 

ماده ی 37


بارگیری و حمل بارهای ترافیکی ، با عرض بالاتر از پنج متر، با وسایل نقلیه ی دارای بارگیری کفی ، اکیدا ممنوع می باشد.

اگر چه ضرورت حمل این چنین بارهای ترافیکی وجود داشته باشد، بارهای ترافیکی می بایست  با درنظرگرفتن وزن، به وسیله ای کمرشکن مخصوص به آن جابه جا شود.

 

ماده ی 38


اگر که عرض همه ای خودرو های مربوطه بین چهار تا شش متر است.

به توصیه و ضرورت پلیس راه یک دستگاه خودرو پلیس راه، می بایست وسیله ی نقلیه مورد نظر را  در مکان هایی که رفت و امد  وسایل نقلیه با عرض بین مقادیر فوق، خطرآفرین است همراهی نماید.

 

در نتیجه در این شرایط  مراکز و واحدهای حمل ونقل ترافیکی، وظیفه دارند  تا در مسیر مراتب را به مامورین پلیس راه، اطلاع رسانی نمایند.

و سپس بعد  از تایید  پلیس راه مربوطه  درخصوص لزوم یا عدم لزوم همراهی با وسیله ی نقلیه به صورت کتبی، دریافت نمایند.

 

باربری پایانه نسیم شهر

باربری پایانه نسیم شهر

ماده ی 39


اگر که عرض محموله ی ترافیکی خودرو های مربوطه، بیش از شش متر است.

یکی از خودرو های متعلق به پلیس راه ، خودرو حمل کننده محموله ی ترافیکی را در طول مسیرهمراهی نمایند.

 

اگر که نسبت به هدایت نمودن ترافیک بقیه وسایل نقلیه، و توقف احتمالی آن ها، اقدام می نماید.

در نتیجه مراکز حمل ونقل ترافیکی، وظیفه دارند تا در طول مسیر هماهنگی های مورد نیاز و ضروری را با پلیس راه آن منطقه  به عمل بیاورند.

 

 

تبصره ی یک: در مسیرهای فرعی و راه های روستایی و راه هایی که نظارت پلیس راه به شکل مستمردر آن ها صورت نمی گیرد.

مراکز حمل ونقل ترافیکی وظیفه دارند تا یکی از اسکورت های ماهر این کار را، با همه ای تجهیزات و نشانه های هشداردهنده ی مناسب استفاده نماید که نسبت به هدایت سایر  وسایل نقلیه اقدام نماید.

 

باربری ساوه پایانه

باربری ساوه پایانه

 

تبصره ی دو : مامورین پلیس راه های جاده ای می توانند در صورت تشخیص، فعالیت اسکورت مربوط به تبصره ی 1 این ماده راه، به عهده بگیرند.

مراکز و واحد های  حمل ونقل ترافیکی هم ، وظیفه دارند که همکاری لازم را انجام دهند.

 

ماده ی 40


اگر که بارهای ترافیکی، به علت داشتن عرض پایین تر از عرض بارگیر خودرو حمل بار ، در کنار هم قرار بگیرد.

تحت هیچ شرایطی نمی بایست از کنار خودرو حمل بار بارهای ترافیکی بیرون بماند.

 

باربری ساوه پایانه

باربری ساوه پایانه

کلمات کلیدی :
باربری تهران ، باربری پایانه کرج ، باربری پایانه بیهقی ، باربری پایانه نسیم شهر ( کرج نسیم شهر ) ، باربری آزادی ، باربری ساوه پایانه .

 

باربری

باربری

باربری

 

 

 

ارسال دیدگاه